Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χορηγικά πακέτα παρακαλούμε επικοινωνήστε:

nantia.skepetari@iccs.gr  itshellasconference@iccs.gr Tel. 210 7722398 Communications Manager I-SENSE Group Institute of Computer and Communication Systems (ICCS) of the National Technical University of Athens (NTUA)