Ο «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» (ITS Hellas), είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία αστικής ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και έκτοτε λειτουργεί ως η κατεξοχήν εθνική πλατφόρμα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα. Βασική της αποστολή είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση των Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων με στόχο την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις Μεταφορές. Η ITS Hellas αποτελείται από 34 μέλη από το δημόσιο (π.χ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΣΑΣΘ κτλ.), τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό κόσμο.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη σε όλα τα πεδία που σχετίζονται με τις ερευνητικές προτεραιότητες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ: https://www.iccs.gr/

To I-SENSE Group, είναι μια Ερευνητική Ομάδα του ΕΠΙΣΕΥ η οποια είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas. Βασικοί τομείς ενασχόλησης της ομάδας I-SENSE, την οποία απαρτίζουν περισσότεροι από 100 ερευνητές, τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό, είναι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, τα Έξυπνα ολοκληρωμένα Συστήματα για διάφορες εφαρμογές, η Διαχείριση κρίσεων και η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.Οι βασικές δραστηριότητες της ομάδας Ι-SENSE λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων ενώ η ομάδα πραγματοποιεί συνεργασίες με την εθνική και Ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και με κρατικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς για την διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη εφαρμογών και έξυπνων συστημάτων στους προαναφερθέντες τομείς.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του I-SENSE Group: https://i-sense.iccs.gr/