Παρούσα σε 5 ερευνητικά προγράμματα για την επόμενη ημέρα

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω από το εμβληματικό έργο της Αττικής Οδού, εξελίσσονται συνεχώς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία.

Στο επίκεντρο είναι πάντα η «επόμενη ημέρα» του αυτοκινητόδρομου, ώστε να παραμένει πρωτοπόρος σε ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας, συμβαδίζοντας με έναν ψηφιακό κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» όλα αυτά τα χρόνια είναι παρούσα σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που επιχειρούν, ουσιαστικά, να σκιαγραφήσουν το μέλλον του κλάδου. Αυτή την περίοδο, ενδεικτικά, συμμετέχει σε πέντε ερευνητικά προγράμματα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» μετέχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Πρόκειται για τα έργα MANTIS και ΟΔΟΣ 2020, τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2022.

Πλαίσιο ανάπτυξης ετερογενών εφαρμογών σε ευφυή συστήματα μεταφορών για την υποστήριξη των οδηγών και τη βελτίωση των μεταφορών

Το έργο MANTIS αναπτύσσει νέες εφαρμογές που βασίζονται στην επικοινωνία οχημάτων και ευρύτερων διαδικτυακών εφαρμογών, με στόχο τον έλεγχο και την καταγραφή περιβαλλοντικών και έκτακτων συνθηκών από κέντρα διαχείρισης υποδομών και στόλων οχημάτων. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια όλα τα οχήματα διαθέτουν πλήθος αισθητηρίων οργάνων και μπορούν να παρέχουν τα δεδομένα που συλλέγουν. Στοχεύει στον σχεδιασμό ενός πλαισίου ανάπτυξης ετερογενών εφαρμογών σε ευφυή συστήματα μεταφορών και στην υποστήριξη των οδηγών και τη βελτίωση των οδικών μεταφορών εν γένει, με τη δημιουργία νέων “εργαλείων”. Περισσότερες πληροφορίες στο https://mantis-project.gr/CMSHome.

 

Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα οδικής ασφάλειας και συντήρησης οδικών υποδομών

Όσον αφορά το έργο ΟΔΟΣ 2020, αυτό επιχειρεί να εισάγει μια καινοτόμο τεχνολογική λύση που θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων και θα απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους τους, στηρίζεται δε στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο- και νάνο- αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη αυτή λύση, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, θα υλοποιήσει συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής. Περισσότερες πληροφορίες στο https://odos2020.iti.gr/.

Μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών σε τμήματα του κυρίου άξονα της χώρας

Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού μετέχει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα C-ROADS μέσω του προγράμματος C-ROADS Greece, που προωθεί τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών και συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσα από την αποδοτικότερη χρήση των υποδομών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αττική Οδός είναι ένας από τους δύο ελληνικούς αυτοκινητόδρομους που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής και ελέγχου των υπηρεσιών της πλατφόρμας C-ROADS στην Ελλάδα, στο τμήμα της από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Δουκίσσης Πλακεντίας, μέσω ειδικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί. Στον αυτοκινητόδρομο ελέγχονται 11 από τις υπηρεσίες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας C-ROADS, οι οποίες αποτελούν μέρος 4 κατηγοριών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα (α) Hazardous Locations Notifications, (β) Road Works Warning, (γ) In Vehicle Signage και (δ) Traffic Management. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3 “Intelligent Transport Services for road (ITS)” και του ειδικού στόχου 10 “Cooperative, connected and automated mobility – cooperative ITS and automation”. Αντικείμενο του CROADS είναι η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) σε τμήματα του κυρίου άξονα της χώρας. Παράλληλα, στόχος είναι η εναρμόνιση με τις αντίστοιχες πιλοτικές δοκιμές στα άλλα κράτη – μέλη μέσω της πλατφόρμας C-ROADS, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητά του. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.c-roads.eu/pilots/core-members/greece/Partner/project/show/greece-1.html.

 

Έργο για την παροχή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας του μέλλοντος

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» μετέχει, επίσης, στο ερευνητικό πρόγραμμα FRONTIER, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες: τους νέους τύπους και τρόπους μεταφοράς με αυτοματοποιημένα οχήματα, την ανάγκη ελαχιστοποίησης της ρύπανσης και των σημείων συμφόρησης, την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων αλλά και μείωσης του κόστους μετακίνησης για όλους τους χρήστες. Για τον σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν αυτόνομα συστήματα οδήγησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και μοντέλα προσομοίωσης που θα παρέχουν βέλτιστες λύσεις στο σύστημα. Το έργο εντάσσεται στον κύκλο χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Call: H2020-MG-2018-2019-2020 / 2018-2020 Mobility for Growth). Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές δοκιμές στην Αττική Οδό, στην Οξφόρδη και στην Αμβέρσα. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.frontier-project.eu/.

Πρόγραμμα για τη θωράκιση της ασφάλειας των υποδομών ζωτικής σημασίας της ΕΕ

Τέλος, η εταιρεία λειτουργίας συμμετέχει και στο ερευνητικό πρόγραμμα PRECINCT, το οποίο επικεντρώνεται στις υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ που διατρέχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο από φυσικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και φυσικούς κινδύνους. Η έρευνα και οι αναδυόμενες λύσεις στρέφονται στην προστασία των μεμονωμένων CI, ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Cis έχουν γίνει περίπλοκες (π.χ. διαχείριση των κλιμακωτών επιπτώσεων). Ως εκ τούτου, το PRECINCT στοχεύει στη σύνδεση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων CI σε μια γεωγραφική περιοχή με μια κοινή κυβερνο-φυσική προσέγγιση στη διαχείριση της ασφάλειας. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.precinct.info/en/.

Συγγραφείς:

Ναταλία Κάλφα, Προϊσταμένη Διοικητικής Πληροφόρησης στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Οργάνωσης της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

&

Δημήτρης Σερμπής, Δρ Συγκοινωνιολόγος στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Συντήρησης της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»