Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο είναι απαραίτητη η εγγραφή σας ηλεκτρονικά.

Σε όλα τα πακέτα εγγραφής που εκθέτουμε παρακάτω περιλαμβάνεται εκτός από τη συμμετοχή στις βασικές συνεδρίες του 7ου ITS Hellas και η συμμετοχή στις δορυφορικές εκδηλώσεις του συνεδρίου καθώς και γεύματα δικτύωσης που θα λάβουν χώρα στο Royal Olympic Hotel.

Συμμετοχή 8 και 9/12 Κόστος Συμμετοχής
Άλλη εταιρεία/φορέας 100 €
Μέλος ΙΤS Hellas 70 €
Φοιτητής/τρια 50 €
* Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ